Monday, December 19, 2016

Something That Spoke to Me Today



Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, odůvodněné jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, dal jsem způsoby dětství za sebou.

. . . 

But in my native language.


* * * * * * *

Anyway, just checkin’ in.

Been very, very, very busy.


Something tomorrow, though.

No comments: